Parkett


 Med parkett mener de fleste en  lamellparkett. Slipeskiktet består av det treslaget som betegner produktet. Det kan være eik,ask,lønn,bøk osv. Dette slipeskiktet kan stort sett variere mellom 2-6mm avhenig av produktet. For å kalles parkett må slipeskiktet være minst 2,5 mm  ifølge europanormen SS-EN 13489.De billigste har normalt minst slipeskikt. Skiktene ligger med fiberretningen vinkelrett mot hverandre. Normalt er  hele gulvet fra 14-20mm. Før var 3 stavs (3 staver i bredden på et bord) det mest vanlige. I dag er 1 stavs inn. I motsetning til heltregulv er det vanlig å legge disse gulvene flytende. Heltre - massive gulv limes eller skrus normalt til undergulvet. Forskjellen er at lamell-multiplanken flyter slik at hele gulvet beveger seg.  Det er viktig å tenke på at tunge ting på gulvet kan stoppe denne bevegelsen og forårsake sprekkdannelser. . Heltre-massive tregulv som er skrudd eller limt til undergulvet beveger seg individuellt.

Vi setter stor pris på valgmulighet.  Hovedelen av vår virksomhet når det gjelder denne typen gulv dreier seg om multiplank som er ubehandlet fra fabrikk. Dette er meget rasjonellt. Kunden velger treslag og dimensjon. Når gulvet er ferdig lagt er det lettere å se hvilken behandling som passer.  Etter at gulvet er lagt slipes det (mindere slipeoperasjon) enn på et massivt tregulv. Deretter velger kunden hvilken behandling han/hun vil ha.  Disse gulvene har normalt en tykkelse på ca.20mm og en bredde på fra 150-230 mm.