Tregulvbloggen

 Staver som slipper.
Dette kan ramme alle parkettfabrikater. Er gulvet gammelt vil limet bli sprøtt. Ved sliping blir det viberasjoner i gulvet og dette kan medføre slipp. Fukt kan være en annen årsak.  Hvis det er antydning til slipp før sliping er det stor sjanse for at dette forverrer seg under slipingen.  Husk alltid på et stabilt inneklima på mellom 15-25 grader C og en relativ fuktighet på 30-60%. Ved gulvvarme skal ikke overflatetemperaturen overstige 27 grader.